MUSIC

Muzyka jest czystą energią,
a energia to życie.